آدرس :  استان همدان -شهرستان تویسرکان -بلوار شهید بهشتی -خیابان بحری اصفهانی - دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان     کد پستی : 6581869819

تلفن : 34947770-34947771- 34947772 34947773 - 34947774  کد استان 081 میباشد

پست الکترونیک روابط عمومی دانشکده :                                     tu.fanni@basu.ac.ir

وب سایت دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان :                  https://tuyserkan.basu.ac.ir

کانال تلگرام :                                                                   https://t.me/tuyserkanbasuacirr     

لیست تلفن های داخلی مورد نیاز

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دکتر مهدی حاج ولیئی

 

رئیس دانشکده

34947771

105

 دکتر عبدالحسین خدام محمدی

معاون آموزشی

34947772

126

 دکتر امیر دارایی گرمه خانی

مدیر گروه مهندسی صنایع غذایی

34947774

122

 دکتر محرم منصوری زاده

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

34947774

121

 آقای وحید عزیزی

سرپرست گروه مهندسی صنایع

 

120

 آقای حامد عطریان

 مسئول دانشجویی وفرهنگی/روابط عمومی/فناوری اطلاعات

34947774

107

 آقای احمد پیرحیاتی

مسئول آموزش

34947775

109-110

 آقای جعفر بختیاری

مسئول اداری/دبیرخانه/کارپردازی

3447774

108

 آقای صابر بیات

متصدی کتابخانه

3447774

117

 آقای سجاد الوندی

انباردار

3447774

118

 آقای سید محمد میرزاجانی

امین اموال

3447774

119

انتظامات و تلفنخانه

انتظامات

75-34947770

111

قابل توجه کاربران محترم:

* کد استان 081 می باشد.

* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 75-34947770  تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند