معاون آموزشی و پژوهشی

دکترمجید دولتی
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استادیار مکانیک
ایمیل:  m.dowlati@basu.ac.ir
وب سایت:  http://ie.tuyserkan.basu.ac.ir
تلفن:  5-34947770-081
تلفن داخلي:  106
آدرس:   آدرس : استان همدان -شهرستان تویسرکان - بلوار شهید بهشتی -خیابان حاج ناصر بحری اصفهانی دانشکده فنی و منایع طبیعی تویسرکان کد پستی : 6581869819
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند