معاون آموزشی و پژوهشی

دکترمهدی عباسی
تحصیلات:  دکتری تخصصی فناوری اطلاعات
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  08134947775
تلفن داخلي:  126
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند