تماس با دانشکده

پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

-*******************************************************************************************************************
  پست الكترونيكي دانشكده فني تويسركان: tu.fanni@basu.ac.ir

*************************************************************************************************************************************

  آدرس : استان همدان -شهرستان تویسرکان - بلوار شهید بهشتی -خیابان حاج ناصر بحری اصفهانی دانشکده فنی و منایع طبیعی تویسرکان کد پستی : 6581869819

************************************************************************************************************************************

شماره تلفنهاي دانشكده

- معاونت آموزشي : 08134947772

  امور دانشجويي :08134946001

- امور اداری و فناوری اطلاعات دانشكده: 08134946001

- آموزش دانشكده: 08134947775

- تلفكس و دبیرخانه دانشكده: 08134947770

- تلفنخانه و انتظامات دانشكده: 08134947774

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند