سلف سرویس

ضوابط استفاده از سلف سرویس

  • عضویت در سلف سرویس و دریافت كارت تغذیه

  • شارژ كارت تغذیه

 

دستور العملهای سلف سرویس:

  • جهت استفاده از خدمات سلف سرویس وجه نقد دریافت نمی گردد

  • دانشجو موظف است در زمان مقرر جهت رزرو غذا اقدام نماید

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند