دانشجویی > امور دانشجویی > مسئول امور دانشجويي

 

نام :جعفر بختیاری

سمت : مسئول کارپردازی و مسئول امور دانشجویی

تلفن داخلی : 124
جهت ورود به سایت اتوماسیون تغذیه  کلیک کنید
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند