کارشناس خدمات آموزشی

احمدپیرحیاتی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد
ایمیل:  ahmad.pir1218@gmail.com
وب سایت:  http://tuyserkan.basu.ac.ir/
تلفن:  5-34947770-081
تلفن داخلي:  109
آدرس:  استان همدان -شهرستان تویسرکان - بلوار شهید بهشتی -خیابان حاج ناصر بحری اصفهانی دانشکده فنی و منایع طبیعی تویسرکان کد پستی : 6581869819
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند