جهت دریافت فرم عضویت کتابخانه کلیک نمایید


ورود به کتابخانه دیجیتال دانشگاه
جهت دریافت لیست کتاب های کتابخانه بر روی تصویر کلیک نمایید


 
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند