منو

حوزه دانشجویی فرهنگی
حوزه اداری
   کارشناس امور اداری
   انباردار
   کارپرداز
   واحد نقلیه
   امین اموال
   واحد خدمات
   واحد تاسیسات
   حوزه انتظامات
حوزه آموزشی و پژوهشی

 

لینک ها

    لینکی وجود ندارد.

نیروهای انتظامات دانشکده
صابر بیات
سمت :نگهبان
تلفن :08134947774
 سید محمد میرزاجانی
سمت : نگهبان
تلفن :08134947774
سجاد الوندی
سمت : نگهبان
تلفن : 08134947774
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند