کارکنان و واحدها > حوزه دانشجویی فرهنگی > ثبت نام برنامه های فوق العاده

ثبت نام برنامه های فوق العاده
شروع دوره دوم  ثبت نام کلاس های فوق برنامه دانشجویی

<< دی ماه 96>>

نام برنامه

زمان

ساعت

گروه

مکان

فوتسال

شنبه

18:00-16:30

1

سالن فجر(سپاه)

والیبال

یکشنبه

19:30-18:00

1

سالن فجر(سپاه)

فوتسال

دوشنبه

19:30-18:00

2

سالن فجر(سپاه)

والیبال

سه شنبه

18:00-16:30

1

سالن فجر(سپاه)

فوتسال

چهارشنبه

19:30-16:30

1و2

سالن فجر(سپاه)

استخر پنجشنبه 19:30-18:00 طبق ثبت نام در طول همان هفته
استخر شهدای کمنام

 

برنامه سالن  بدنسازی و استخر بر اساس تعداد افراد متقاضی بعد از انجام پیش ثبت نام و گروهبندی اعلام خواهد شد.

دانشجویان لازم است تا برای کلاس های فوتسال و والیبال پیش ثبت نام خود را انجام دهند تا در یکی از گروهبندی ها نام نویسی شوند.

امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

 

فرم پیش ثبت نام

 

بارگذاری  
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند