کارکنان و واحدها > حوزه دانشجویی فرهنگی > ثبت نام برنامه های فوق العاده

ثبت نام برنامه های فوق العاده
شروع دور اول پیش ثبت نام کلاس های فوق برنامه دانشجویی

<< مهر ماه 96>>

نام برنامه

زمان

ساعت

گروه

مکان

فوتسال

یکشنبه

18:00-16:30

1

سالن شهید امیدفر

والیبال

یکشنبه

21:00-19:30

1

سالن شهید امیدفر

والیبال

سه شنبه

18:00-16:30

2

سالن شهید امیدفر

فوتسال

سه شنبه

21:00-19:30

2

سالن شهید امیدفر

فوتسال

چهارشنبه

12:00-10:00

1و2

سالن شهید امیدفر

 

برنامه سالن  بدنسازی و استخر بر اساس تعداد افراد متقاضی بعد از انجام پیش ثبت نام و گروهبندی اعلام خواهد شد.

دانشجویان لازم است تا برای کلاس های فوتسال و والیبال پیش ثبت نام خود را انجام دهند تا در یکی از گروهبندی ها نام نویسی شوند.

امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

 

فرم پیش ثبت نام

 

بارگذاری  
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند