نگرش علمي به امر تغذيه و بخصوص تغذيه دانشجوئي يكي از شاخصهاي مهم بوده كه مسلما ًنتايج قابل توجهي را در بر خواهد داشت و اين امر موثر نخواهد شد مگر با بررسي هاي مستمر و جدي و رفع مشكلات موجود و تصحيح نگرشها و توجه بيش از پيش به بازنگري روشهاي مرسوم در استفاده بهينه از امكاناتي كه از سوي وزارتخانه دولتي در اختيار دانشجويان قرار خواهد گرفت .
  
                         


فرم نظرسنجی تغذیه


  دانشجوی گرامی:

به منظور استفاده از نظرات سازنده شما و در جهت ارائه خدمات بهتر، بهبود کیفیت غذا و جلب رضایت بیشتر از خدمات سلف سرویس و آشپزخانه دانشجویی فرم نظرسنجی ذیل تهیه و تنظیم شده است. با شرکت در این نظرسنجی و ارائه نظرات خود یاریگر ما باشید.

واحد دانشجویی فرهنگی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

 

                                                                                

                                    


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند