آخرین تغییرات مدیریتی در دانشکده فنی تویسرکان

آخرین تغییرات مدیریتی در دانشکده فنی تویسرکان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آخرین تغییرات مدیریتی در دانشکده فنی تویسرکان

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده فنی تویسرکان و با حکم سرپرست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اکبر خدابخشی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده منصوب گردیدند.ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان از زحمات جناب آقای اصغر بیات در دانشکده فنی تویسرکان تشکر و قدردانی مینماید.