آخرین مهلت تحویل وسایل امانت موجود در دانشکده

آخرین مهلت تحویل وسایل امانت موجود در دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویان میرساند حد اکثر زمان تحویل وسایل شخصی مازاد دانشجویان(موجود در دانشکده ) ....

به اطلاع دانشجویان میرساند حد اکثر زمان تحویل وسایل شخصی مازاد دانشجویان(موجود در دانشکده ) ساعت 12 مورخه 97/7/5 بوده و پس از موعد مذکور اداره  دانشکده هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.