اردوی مشهد مقدس

اردوی مشهد مقدس


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اردوی زیارتی مشهد مقدس، خواجه اباصلت، خواجه مراد از یاران امام رضا(ع) و شاه عبدالعظیم حسنی به روایت تصویر برگزار گردید.

اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس، خواجه اباصلت، خواجه مراد از یاران امام رضا(ع) و شاه عبدالعظیم حسنی به روایت تصویر از تاریخ 94/12/19 تا 94/12/25 برگزار گردید.