اصلاحیه زمان حذف و اضافه

اصلاحیه زمان حذف و اضافه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت انجام حذف و اضافه واحدها، از تاریخ 4/ 7/94 فرمهای لازم را از آموزش دانشکده ( آقای پیرحیاتی) دریافت نموده و پس از تکمیل و تایید استاد راهنما طبق زمانبندی زیر جهت ثبت به آموزش مراجعه نمایید.

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت انجام حذف و اضافه واحدها، از تاریخ 94/7/4 فرمهای لازم را از آموزش دانشکده ( آقای  پیرحیاتی) دریافت نموده و پس از تکمیل و تایید استاد راهنما طبق زمانبندی زیر جهت ثبت به آموزش مراجعه نمایید.  

دانشجویان رشته تاریخ
صنایع غذایی 94/7/11
مهندسی صنایع 94/7/12
مهندسی فناوری اطلاعات 94/7/13
دانشجویان جامانده 94/7/14


دانشجویان محترم توجه نمایند که در صورت مراجعه به آموزش دانشکده،  در خارج بازه زمانی فوق، به درخواستشان  جهت ثبت حذف و اضافه دروس ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 

با آرزوی موفقیت

آموزش دانشکده فنی تویسرکان