اطلاعیه:

اطلاعیه:


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به انجام ثبت نام اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، همکاران و دانشجویان ارجمند میتوانند به آدرس سامانه سرشماری اینترنتی www.sarshomari95.ir مراجعه نمایند.

با توجه به انجام ثبت نام اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، همکاران و دانشجویان ارجمند میتوانند به آدرس سامانه سرشماری اینترنتی www.sarshomari95.ir مراجعه نمایند.