اطلاعیه

اطلاعیه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می رساند نسبت به رزرو غذا در سلف دانشکده و خوابگاه دقت نمایند از شنبه مورخ 94/7/25 توزیع غذا فقط در مکانهای که دانشج غذا رزرو کرده صورت می پذیرد.

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند نسبت به رزرو غذا در سلف دانشکده و خوابگاه دقت نمایند از شنبه مورخ 94/7/25 توزیع غذا فقط در مکانهای که دانشج غذا رزرو کرده صورت می پذیرد.

زمان توزیع غذا در دانشکده و خوابگاه به شرح زیر می باشد.

شام نهار محل توزیع
------------ 11:30 --12:45 دانشکده
19:00 -- 20:15 12:50 -- 13:30 خوابگاه