اطلاعیه آموزشی ( برنامه نهایی امتحانات نیمسال 942 )

اطلاعیه آموزشی ( برنامه نهایی امتحانات نیمسال 942 )


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اعلام برنامه نهایی امتحانات نیمسال 942 کلیه داشجویان گروه های آموزشی مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع غذایی

به اطلاع کلیه داشجویان گروه های آموزشی مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع غذایی میرساند: برنامه نهایی امتحانات نیمسال 942 به شرح ذیل می باشد. در ضمن امتحانات عملی فنی و حرفه ای در ساعت های قبلی اعلام شده می باشد. جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات عملی فنی و حرفه ای به آقای الوندی مراجعه نمایید. در ضمن  کارت ورود به جلسه نیمسال فوق در تاریخ 25 خرداد از طریق سایت گلستان قابل دریافت می باشد.