اطلاعیه آموزشی ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1399

اطلاعیه آموزشی ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1399


به اطلاع آندسته از دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 1399که ثبت نام مشروط نموده اند،  میرساند ، حداکثر تا پایان آبان ماه نسبت به ارائه  مدارک صلاحیت عمومی خود به دفتر هدایت استعدادهای درخشان  اقدام نمایند. عدم ارائه به موقع مدارک مورد نیاز به دفتر هدایت استعدادهای درخشان منجر به تاخیر در ارسال مدارک به سازمان سنجش و در نهایت ممکن است منجر به ابطال پذیرش شود. لازم به ذکر است اطلاعات تکمیلی و مدارک لازم در این خصوص از طریق آدرس http://talent.basu.ac.ir/exceptions.aspx قابل دریافت است.

 

 

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :