اطلاعیه گرفتن وعده صبحانه

اطلاعیه گرفتن وعده صبحانه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می رساند دانشجویانی که در تاریخ 2/9/94و 16/9/94 صبحانه رزرو کرده اند با ارائه کارت دانشجویی به سرپرست خوابگاه صبحانه خود را دریافت نمایند. ضمنا یادآوری می شود داشتن کارت دانشجویی جهت دریافت صبحانه الزامی می باشد .

             قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند دانشجویانی که در تاریخ 2/9/94و 16/9/94 صبحانه رزرو کرده اند با ارائه کارت دانشجویی به سرپرست خوابگاه صبحانه خود را دریافت نمایند. ضمنا یادآوری می شود داشتن کارت دانشجویی جهت دریافت صبحانه الزامی می باشد