انتصاب دکتر اکبر خدابخشی به عنوان رئیس دانشکده فنی تویسرکان

انتصاب دکتر اکبر خدابخشی به عنوان رئیس دانشکده فنی تویسرکان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر اکبر خدابخشی از طرف ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده فنی تویسرکان منصوب گردیدند.

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر اکبر خدابخشی از طرف ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده فنی تویسرکان منصوب گردیدند.

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان از زحمات دلسوزانه جناب آقای دکتر حاج ولیئی تشکر و قدردانی مینماییم.