انتصاب رئیس جدید دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

انتصاب رئیس جدید دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر مهدی حاجی ولیئی از طرف ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان منصوب گردیدند.

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر مهدی حاجی ولیئی از طرف ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان منصوب گردیدند.

در بخشی از ابلاغ ایشان آمده است،  امید است با همکاری، همدلی، همفکری و تعامل با معاونت­ های محترم دانشگاه و سایر مدیران ستادی، پرسنل هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشکده و دانشگاه نهایت تلاش جهت شکوفائی استعدادهای آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی دانشجویان مقاطع مختلف به عمل آورید.
ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر مهدی حاجی ولیئی و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتراکبر خدابخشی در طول تصدی ریاست دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان قدردانی می گردد.