انتصاب معاون آموزشی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

انتصاب معاون آموزشی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتصاب معاون آموزشی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه دکتر مجید دولتی به سمت معاون آموزشی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان منصوب گردیدند.

در بخشی از ابلاغ ایشان آمده،  انتظار می رود با هماهنگی و همفکری با اعضای محترم هیأت علمی و همکاران دانشکده بتوانید در جهت ساماندهی و توسعه آن حوزه گام های مؤثری بردارید.

ضمن عرض تبریک به آقای دکتر مجید دولتی و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر عبدالحسین خدام محمدی  قدردانی می گردد.