انجام امور مشاوره ای

انجام امور مشاوره ای


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می رساند جهت انجام امور مشاوره ای روز های سه شنبه هر هفته از ساعت 9 الی 12 به سالن جلسات در طبقه دوم دانشکده مراجعه نمائید.

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند جهت انجام امور مشاوره ای روز های سه شنبه هر هفته از ساعت 9 الی 12 به سالن جلسات در طبقه دوم دانشکده مراجعه نمائید.

جهت طرح موضوعات مورد نظر خود با مشاور محترم دانشکده جناب آقای بختیاری به آدرس ذیل مراجعه نمائید.

bakhtiari.iraj@yahoo.com

bakhtiariiraj.persian.blog.ir