بازدید دانشجویان صنایع غذایی

بازدید دانشجویان صنایع غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بازدید علمی از کارخانه آرد- کنسرو سازی و گاو داری توسط دانشجویان گروه صنایع غذایی دانشکده تویسرکان

تصاویر مکان های بازدید شده