بازدید مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر پردیس دانشکده های اقماری

بازدید مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیر پردیس دانشکده های اقماری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مشاور محترم رئیس و مدیر پردیس دانشکده های اقماری دانشگاه ازبرگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان بازدید نمودند

جناب آقای دکتر بنی اردلان ضمن بازدید از نحوه برگزاری امتحانات نیم سال جاری در دانشکده تویسرکان ،رضایت خود از نحوه برگزاری و فضای فیزیکی محل امتحانات و برنامه های مراقبت اعلام نمودند.