برنامه امتحانات نیمسال 3982

برنامه امتحانات نیمسال 3982


 

برنامه امتحانات دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان- نیمسال 982

شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت

شروع

پایان

1012002_01

ریاضی 2

داود نظامی

1399.04.14

11:00

13:00

1014067_01

اصول فناوری اطلاعات

زینب رهبری

1399.04.14

11:00

13:00

1014055_01

مدارهای الکتریکی

حامد سوری

1399.04.14

09:00

11:00

1013035_01

برنامه ریزی حمل و نقل

وحید شفیعی پور

1399.04.14

09:00

11:00

1013013_01

تحقیق در عملیات2

امین فرح بخش

1399.04.14

11:00

13:00

1013018_01

اقتصاد مهندسی

محمد حکمتی

1399.04.14

09:00

11:00

1015079_01

اصول مهندسی صنایع غذایی 1

امیر دارائی گرمه خانی

1399.04.14

11:00

13:00

1015054_01
1015054_02

شیمی تجزیه
شیمی تجزیه

آسیه نوروزی
آسیه نوروزی

1399.04.14

11:00

13:00

1015096_01

تغذیه

شیما غنی

1399.04.14

09:00

11:00

9033025_57

انقلاب اسلامی ایران

مهدی خزائی

1399.04.15

09:00

11:00

9033029_57

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

مهدی خزائی

1399.04.15

14:00

16:00

1012003_01

فیزیک 1

فائزه جلیلوند

1399.04.16

09:00

11:00

1015071_01

شیمی مواد غذایی (2)

معصومه تقی زاده

1399.04.16

11:00

13:00

1015093_01
1015093_02

اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

مجید دولتی
مجید دولتی

1399.04.16

09:00

11:00

1015006_01
1015006_02

رسم فنی و نقشه کشی
رسم فنی و نقشه کشی

مجید دولتی
مجید دولتی

1399.04.16

11:00

13:00

1013008_01

کنترل کیفیت آماری

سارا نوع دوست

1399.04.16

11:00

13:00

1014073_01

تجارت الکترونیکی

میلاد غلامی

1399.04.16

09:00

11:00

1014017_01

نظریه زبانها و ماشین ها

محمدحسین بام نشین

1399.04.16

11:00

13:00

1014010_01

ریاضیات گسسته

محمدحسین بام نشین

1399.04.17

11:00

13:00

1014061_01

هوش مصنوعی و سیستمهای خبره

محمدحسین بام نشین

1399.04.17

09:00

11:00

1013010_01

جبرخطی

قربان خلیل زاده رنجبر

1399.04.17

11:00

13:00

1013012_01

تحقیق در عملیات1

امین فرح بخش

1399.04.17

09:00

11:00

1013023_01

برنامه ریزی تولید

لیلا ایزدی

1399.04.17

09:00

11:00

1015129_01

طرح آزمایشات در صنایع غذایی

امیر دارائی گرمه خانی

1399.04.17

11:00

13:00

1013037_01

مدلهای احتمالی و تئوری صف

لیلا ایزدی

1399.04.19

11:00

13:00

9033018_57

اندیشه اسلامی2  (نبوت و امامت)

فاطمه بیات

1399.04.19

11:00

13:00

9033014_57

دانش خانواده و جمعیت

صدراله فتحی

1399.04.19

14:00

16:00

1013003_01

اقتصاد عمومی2

محمد حکمتی

1399.04.21

18:00

20:00

1013033_01

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها2

سحر جانجانی

1399.04.21

09:00

11:00

1014065_01

تحلیل و طراحی سیستمها

مجتبی صباحی عزیز

1399.04.21

11:00

13:00

1013004_01

اصول حسابداری و هزینه یابی

بهجت عباسی

1399.04.21

11:00

13:00

1012015_01

محاسبات عددی

داود نظامی

1399.04.21

09:00

11:00

1014015_01

برنامه سازی پیشرفته

مجتبی صباحی عزیز

1399.04.21

09:00

11:00

1015119_01

تکنولوژی پس از برداشت

امیر دارائی گرمه خانی

1399.04.21

11:00

13:00

1015127_01
1015127_02

عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی

نوشین نوشیروانی
نوشین نوشیروانی

1399.04.21

09:00

11:00

1014069_01

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

میلاد غلامی

1399.04.22

09:00

11:00

9033031_57

تفسیر موضوعی قرآن

فاطمه بیات

1399.04.22

09:00

11:00

9033022_57

اخلاق اسلامی( مبانی و مفاهیم)

علی محمد برنا

1399.04.22

14:00

16:00

1015064_01
1015064_02

شیمی آلی
شیمی آلی

علی بداغی
علی بداغی

1399.04.23

11:00

13:00

1015070_01

میکروبیولوژی مواد غذایی (2)

معصومه تقی زاده

1399.04.23

11:00

13:00

1013007_01

طرح ریزی واحدهای صنعتی

سارا نوع دوست

1399.04.23

18:00

20:00

1013021_01

روشهای تولید

مجید دولتی

1399.04.23

09:00

11:00

1014019_01

طراحی الگوریتم ها

مریم حمیدانور

1399.04.23

11:00

13:00

1012004_01

فیزیک 2

مهدی حاجی ولیئی

1399.04.24

11:00

13:00

1012002_02

ریاضی 2

سمیه قمری

1399.04.24

11:00

13:00

1014058_01

طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال

حامد سوری

1399.04.24

09:00

11:00

1015128_01
1015128_02

کنترل کیفیت مواد غذایی
کنترل کیفیت مواد غذایی

نوشین نوشیروانی
نوشین نوشیروانی

1399.04.24

09:00

11:00

1013011_01

آمار مهندسی

سارا نوع دوست

1399.04.25

09:00

11:00

1014031_01

زبان تخصصی

مصطفی اسفندیار

1399.04.25

09:00

11:00

1013036_01

تحلیل سیستم ها

وحید شفیعی پور

1399.04.25

11:00

13:00

1015053_01
1015053_02

میکروبیولوژی عمومی
میکروبیولوژی عمومی

شیما غنی
شیما غنی

1399.04.25

11:00

13:00

1015014_01

اقتصاد و مدیریت صنعتی

محمد حکمتی

1399.04.25

11:00

13:00

1013020_01

علم مواد

محمدامین صلواتی

1399.04.26

11:00

13:00

1013014_01

اصول مدیریت و تئوری سازمان

وحید شفیعی پور

1399.04.26

11:00

13:00

1014062_01

اصول طراحی کامپایلر

مریم حیدری

1399.04.28

09:00

11:00

1014014_01

معماری کامپیوتر

سیدمنوچهر حسینی

1399.04.28

11:00

13:00

1015102_01

بهداشت و ایمنی موادغذایی

نوشین نوشیروانی

1399.04.28

11:00

13:00

1015124_01

تکنولوژی شیر و فرآورده ها(1)

نوشین نوشیروانی

1399.04.28

09:00

11:00

1012004_02

فیزیک 2

مطهره قمری

1399.04.29

11:00

13:00

1014072_01

سیگنال ها و سیستم ها

امین آقاجانی

1399.04.29

09:00

11:00

9033016_96

ورزش 1

مهدوی سید نادر

1399.04.30

11:00

13:00

9033016_97

ورزش 1

مهدوی سید نادر

1399.04.30

11:00

13:00

9033015_97

تربیت بدنی

مهدوی سید نادر

1399.04.30

09:00

11:00

9033015_98

تربیت بدنی

سیده رویا سقائی

1399.04.30

09:00

11:00

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

تاریخ امتحانات دروس عملی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان- نیمسال 982

 

 

ساعت

زمان برگزاری

نحوه برگزاری امتحان پایانی

استاد

رشته

نام درس

ردیف

11-09

2 مرداد ماه

مجازی

خانم جلیلوند

کامپیوتر

آز فیزیک1

1

11-09

31 تیرماه

مجازی

خانم جلیلوند

صنایع-کامپیوتر

آز فیزیک2- گروه 01

2

13-11

31 تیرماه

مجازی

خانم قمری

صنایع-کامپیوتر

آز فیزیک2- گروه 02

3

11-09

1 مرداد ماه

مجازی

مهدی کریمی

کامپیوتر

آزمایشگاه سیستم عامل- هردو گروه

4

16-14

31 تیرماه

مجاری

مجتبی  صباحی عزیز

کامپیوتر

آزمایشگاه شبکه

5

16-14

2 مرداد ماه

مجازی

حامد سوری

کامپیوتر

آزمایشگاه ریزپردازنده- هردو گروه

6

16-14

1 مرداد ماه

مجازی

مهدی کریمی

کامپیوتر

آزمایشگاه پایگاه داده ها- هردوگروه

7

18-16

4 و 5 مرداد ماه

مجازی عملی (6 جلسه حضوری فشرده)

خانم نوروزی

صنایع غذایی

آزمایشگاه شیمی تجزیه

8

18-16

7 مرداد ماه

مجازیعملی (6 جلسه حضوری فشرده)

مهدی احمدی

صنایع غذایی

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی2

9

18-16

6 مرداد ماه

مجازیعملی (6 جلسه حضوری  فشرده)

مهدی احمدی

صنایع غذایی

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

10

18-16

4 و 5 مرداد ماه

مجازیعملی (6 جلسه حضوری  فشرده)

علی بداغی

صنایع غذایی

آزمایشگاه شیمی آلی

11

18-16

5 مرداد ماه

مجازیعملی (6 جلسه حضوری  فشرده)

مهندس حیدری

کامپیوتر

کارگاه کامپیوتر

12

18-16

4 و 5 مرداد ماه

مجازیعملی (6 جلسه حضوری  فشرده)

آقای الوندی

صنایع

کارگاه جوش

13

18-16

4 و 5 مرداد ماه

مجازیعملی (6 جلسه حضوری فشرده)

آقای عرفانی پور

صنایع

آز مبانی برق

14

 

 

 

 

توجه:

  • دروسی که بصورت  مجازی- عملی برگزار می گردند، نیازمند حضور دانشجویان در تاریخ های ذکر شده در محل دانشکده و مرکز فنی و حرفه ای می باشد. لذا دانشجویان می بایست طبق لیست پیوست رأس ساعت 8صبح در محل مورد نظر حضور یابند.

 

 

برنامه حضور دانشجویان جهت شرکت در کلاس های عملی

 

محل حضور

تاریخ برگزاری کلاس

نحوه برگزاری کلاس عملی

رشته

گروه

نام درس

دانشکده

5 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

01

آزمایشگاه شیمی تجزیه

دانشکده

4 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

02

آزمایشگاه شیمی تجزیه

دانشکده

7 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

01

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی2

دانشکده

6 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

01

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

دانشکده

6 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

02

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

دانشکده

4 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

01

آزمایشگاه شیمی آلی

دانشکده

5 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع غذایی

02

آزمایشگاه شیمی آلی

دانشکده

5 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

کامپیوتر

01

کارگاه کامپیوتر

فنی و حرفه ای

4 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع

01

کارگاه جوش

فنی و حرفه ای

5 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع

02

کارگاه جوش

فنی و حرفه ای

5 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع

01

آز مبانی برق

فنی و حرفه ای

4 مرداد

(6 جلسه حضوری فشرده)

صنایع

02

آز مبانی برق

 

 

 

برنامه امتحانات دروس عملی نیمسال 3982 + دانلود

 

برنامه امتحانات دروس تئوری (غیر حضوری ) نیمسال 3982 + دانلود

آدرس کوتاه :