به اطلاع دانشجویان میرساند در ایام امتحانات...

به اطلاع دانشجویان میرساند در ایام امتحانات...


به اطلاع دانشجویان میرساند در ایام امتحانات ( از 14 دیماه تا پایان ترم) وعده ناهار و شام صرفاً در سلف خوابگاه توزیع خواهد شد،لذا نسبت به محل رزرو غذای خود دقت فرمایید.

آدرس کوتاه :