به مناسبت مبعث پیامبر(ص) و روز معلم (جهت بازدید از تصاویرکلیک کنید)

به مناسبت مبعث پیامبر(ص) و روز معلم (جهت بازدید از تصاویرکلیک کنید)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری مراسم جشن مبعث پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و روز معلم در دانشکده فنی تویسرکان

 برگزاری مراسم جشن مبعث پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و روز معلم مورخ  95/02/13 در دانشکده فنی تویسرکان