حضور و بازدید از دانشکده

حضور و بازدید از دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بازدید جناب آقای دکتر محمدجعفربنی اردلان(مشاور رئیس دانشگاه و رئیس پردیس واحدهای آموزشی و پژوهشی اقماری) و جناب آقای دکتر حسن علی عربی(رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی) از دانشکده فنی تویسرکان

ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی توسط ریاست دانشکده جناب آقای دکتراکبرخدابخشی حضور محترم جناب آقای دکتربنی اردلان و جناب آقای دکتر علی عربی جهت حضور در دانشکده فنی تویسرکان، بعد از جلسه ی صورت گرفته، میهمانان گرامی از کلاس های درس، آزمایشگاه ها، نمازخانه، کتابخانه، محوطه دانشکده و خوابگاه دانشجویی الغدیر، بازدید به عمل آورده و همچنین با دانشجویان محترم در خصوص مسائل دانشکده بحث و تبادل نظر داشتند.