دروس ارایه شده به تفکیک ورودی

دروس ارایه شده به تفکیک ورودی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بنا به درخواست دانشجویان لیست دروس ارایه شده به تفکیک ورودی از طریق دانلود لینک زیر امکان پذیر می باشد. خواهشمند است جهت جلوگیری از بروز تداخل و مشکلات بعدی از دروس اختصاص یافته به ورودی خود انتخاب نمایید.

ورودی های 92

ورودی های 93

ورودی های 94

لازم به ذکر است درس بیولوژی سلولی همان درس زیست شناسی میباشد