دریافت تقویم تفصیلی آموزشی نیمسال دوم 99-98

دریافت تقویم تفصیلی آموزشی نیمسال دوم 99-98


به اطلاع دانشحویان گرامی میرساند ،تقویم تفصیلی آموزشی نیمسال دوم 99-98  جهت بهره برداری تهیه شده و از طریق لینک زیر قابل دریافت میباشد.

دریافت تقویم تفصیلی 982

آدرس کوتاه :