راه اندازی و شروع بکار آزمایشگاه های دانشکده منابع طبیعی تویسرکان

راه اندازی و شروع بکار آزمایشگاه های دانشکده منابع طبیعی تویسرکان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با تلاش و کوشش مسئولین دانشکده تمامی آزمایشگاه های مورد نیاز در داخل داشکده تویسرکان تجهیز و برگزار گردیدند

با همت و تلاش مسئولین دانشکده تویسرکان همه آزمایشگاه های این دنشکده در نیمسال جاری بطور کامل تجهیز و به بهره برداری رسیدند.