سیزدهمین جلسه هم اندیشی روسای محترم دانشکده های اقماری با معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی

سیزدهمین جلسه هم اندیشی روسای محترم دانشکده های اقماری با معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سیزدهمین جلسه هم اندیشی روسای محترم دانشکده های اقماری دانشگاه با معاونت محترم آموزش و تحصبلات تکمیلی دانشگاه در مورخه 96/05/03 در محل دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی تشکیل گردید.

سیزدهمین جلسه هم اندیشی روسای محترم دانشکده های اقماری دانشگاه با معاونت محترم آموزش و تحصبلات تکمیلی دانشگاه و مشاور رئیس دانشگاه و رئیس محترم پردیس دانشکده های اقماری دانشگاه در مورخه 3/05/96 در محل دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی تشکیل گردید در این جلسه جناب آقای دکتر افخمی ضمن پرداختن به مسائل آموزشی در 2 حوزه آموزش و خدمات آموزشی، به برنامه ریزی کلان این دانشکده ها اشاره کردند و به مسئله برنامه محوری، قانون مداری، حفظ شئونات اخلاقی، علمی و آموزشی و نیز حفظ هماهنگی با مدیریت پردیس دانشکده های اقماری و همچنین نیروهای بالادستی شهرستان محل خدمت پرداختند. در ادامه هر یک از روسای محترم دانشکده های اقماری به تناسب موضوعات مطرح شده از سوی معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی مباحثی را بیان کردند.