سلف

سلف


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


نگرش علمي به امر تغذيه و بخصوص تغذيه دانشجوئي يكي از شاخصهاي مهم بوده كه مسلما ًنتايج قابل توجهي را در بر خواهد داشت و اين امر موثر نخواهد شد مگر با بررسي هاي مستمر و جدي و رفع مشكلات موجود و تصحيح نگرشها و توجه بيش از پيش به بازنگري روشهاي مرسوم در استفاده بهينه از امكاناتي كه از سوي وزارتخانه دولتي در اختيار دانشجويان قرار خواهد گرفت .
  
                         


فرم نظرسنجی تغذیه


  دانشجوی گرامی:

به منظور استفاده از نظرات سازنده شما و در جهت ارائه خدمات بهتر، بهبود کیفیت غذا و جلب رضایت بیشتر از خدمات سلف سرویس و آشپزخانه دانشجویی فرم نظرسنجی ذیل تهیه و تنظیم شده است. با شرکت در این نظرسنجی و ارائه نظرات خود یاریگر ما باشید.

واحد دانشجویی فرهنگی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان

 

                                                                                 %%control:BizFormControl?er%%