فرم درخواست فعالسازی اشتراک اینترنت خوابگاه

فرم درخواست فعالسازی اشتراک اینترنت خوابگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان ساکن خوابگاه جهت فعالسازی اشتراک اینترنت هرچه سریعتر فرم درخواست را تکمیل و تحویل سرپرست خوابگاه نمایند.

دانشجویان ساکن خوابگاه جهت فعالسازی اشتراک اینترنت هرچه سریعتر فرم درخواست را تکمیل و تحویل سرپرست خوابگاه نمایند.