قابل توجه دانشجویانی که قصد انجام تسویه حساب دارند

قابل توجه دانشجویانی که قصد انجام تسویه حساب دارند


به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند ، بعلت انجام ثبت نام دانشجویان جدید الورود ، امکان ارائه خدمات آموزشی دیگر از جمله امور تسویه حساب از تاریخ 17 الی 22 آبان ماه نخواهد بود و دانشجویان از مراجعه حضوری خودداری نمایند.

آدرس کوتاه :