قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان متقاضی سکونت در خوابگاه که اسامی آنها در اطلاعیه قبلی بعنوان دانشجوی تایید شده و یا مشروط اعلام شده است: 

دریافت اتاق و انجام ثبت نام نهایی خوابگاه همزمان با شروع سال تحصیلی۹۹-۹۸ و در تاریخ ۲۳ شهریور ماه انجام خواهد شد .دانشجویان میتوانند در تاریخ اعلام شده با مراجعه به دفتر امور دانشجویی دانشکده نسبت به دریافت معرفی نامه سکونت در خوابگاه اقدام نمایند.
بدیهی است عدم مراجعه دانشجو در زمان اعلام شده به منزله انصراف از ثبت نام در خوابگاه میباشد و دانشکده بر اساس اولویت خوابگاه را به دیگر متقاضیان واگذار خواهد نمود.

آدرس کوتاه :