قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به اینکه بعضا" مشاهده می شود در فضای مجازی مطالبی غیرمستند و گاهی غیر اخلاقی علیه عملکرد اساتید، کارکنان و مسئولین که دلسوزانه برای دانشکده زحمت می کشند توسط افراد ناشناس مطرح می شود و از آنجا که امکان طرح مسائل و مشکلات دانشجویی و دانشکده همانند سایر سازمانها به صورت حضوری و کتبی و ثبت در دبیرخانه به مسئولین وجود داشته و دارد. لذا چنین اقداماتی که انگیزه ایجاد تنش و ایجاد مشکل برای دانشکده داشته تخلف محسوب شده و با اینگونه رفتارها برخورد خواهد شد. مسئولین دانشکده و دانشگاه با روی باز از طرح مسائل و مشکلات دانشجویی (انتقادات و پیشنهادات) به صورت حضوری و کتبی استقبال می نمایند. همچنین لازم به ذکر است جهت رفاه حال دانشجویان محترم صندوق انتقادات و پیشنهادات به زودی در دانشکده نصب خواهد شد و توسط ریاست دانشکده به صورت مستقیم نکته نظرات شما دانشجویان گرامی رویت و بررسی می گردد.

با توجه به اینکه بعضا" مشاهده می شود در فضای مجازی مطالبی غیرمستند و گاهی غیر اخلاقی علیه عملکرد اساتید، کارکنان و مسئولین که دلسوزانه برای دانشکده زحمت می کشند توسط افراد ناشناس مطرح می شود و از آنجا که امکان طرح مسائل و مشکلات دانشجویی و دانشکده همانند سایر سازمانها به صورت حضوری و کتبی و ثبت در دبیرخانه به مسئولین وجود داشته و دارد.

لذا چنین اقداماتی که انگیزه ایجاد تنش و ایجاد مشکل برای دانشکده داشته تخلف محسوب شده و با اینگونه رفتارها برخورد خواهد شد. مسئولین دانشکده و دانشگاه با روی باز از طرح مسائل و مشکلات دانشجویی (انتقادات و پیشنهادات) به صورت حضوری و کتبی استقبال می نمایند.