مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری جلسه مشاوره برای دانشجویان

بنا به درخواست دانشجویان زین پس روزهای یکشنبه هر هفته جلسه مشاوره از ساعت 15 لغایت 17 در دانشکده برقرار می باشد متقاضیان می توانند در زمان اعلام شده به اتاق مشاوره مراجعه نمایند.