همایش بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه با همکاری دانشگاه ها و حوزه علمیه شهرستان تویسرکان

همایش بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه با همکاری دانشگاه ها و حوزه علمیه شهرستان تویسرکان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به گزارش امور فرهنگی دانشکده فنی تویسرکان همایش بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه با همکاری دانشگاهها شهرستان تویسرکان و حوزه علمیه این شهر در سالن فردوسی برگزار گردید

به گزارش امور فرهنگی دانشکده فنی تویسرکان همایش بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه با همکاری دانشگاههای شهرستان تویسرکان و حوزه علمیه این شهر در سالن فردوسی برگزار گردید که در این همایش تعدادی از دانشجویان تشکلها ،کارکنان و اعضای هیت علمی دانشکده فنی حضور داشتن.امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشگاههای تویسرکان و حوزه علمیه از دیگر برنامه های این همایش بود که این تفاهم نامه به امضاء وزیر بهداشت ، روئسایی دانشگاهها و حوزه علمیه شهرستان تویسرکان رسید.

وبه این منظور جلسه ای درمورخ 23 آذرماه در حوزه علمیه براداران تشکیل گردید جمعی از اعضای هئیت علمی و کارمندان دانشکده فنی ومنابع طبیعی دراین جلسه حضور داشتند، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون تفام نامه حوزه ودانشگاه با ضیافت ناهار به میزبان حوزه علمیه خاتمه یافت.