کارشناس دانشجویی و فرهنگی

کارشناس دانشجویی و فرهنگی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام:  حامد عطریان

سمت:  کارشناس دانشجویی و فرهنگی

تحصیلات:  کارشناسی ارشد

ایمیل:  tu.fanni@basu.ac.ir

وب سایت:  http://tuyserkan.basu.ac.ir/

تلفن:  08134946001

تلفن داخلي:  107

آدرس:  تویسرکان ،دانشکده فنی و منابع طبیعی

توضیحات: