(اطلاعیه آموزشی)

(اطلاعیه آموزشی)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تمدید مهلت انجام ارزشیابی نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که موفق به انجام ارزشیابی نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94 نشده اند می رساند:

سیستم جامع گلستان از تاریخ 1395/03/17 لغایت 1395/04/04 جهت انجام ارزشیابی فعال می باشد

 بدیهی است عواقب ناشی از عدم انجام ارزشیابی در موعد مقرر متوجه دانشجو خواهد بود.