اطلاعیه:
کد خبر: 5958    1395/09/23
اطلاعيه:
کد خبر: 5594    1395/07/14
اطلاعیه حذف و اضافه
کد خبر: 2450    1394/06/30

حذف و اضافه نیم سال دوم 95-94

 
کد خبر: 3525    1394/11/21

بدین وسیله تاریخ حذف و اضافه گروهای آموزشی دانشکده  برای تمام ورودی ها به شرح زیر اعلام می گردد:

گروه IT: شنبه 94/11/24 با حضور دکتر منصوری زاده

گروه صنایع: یکشنبه 94/11/25 با حضور مهندس ربیعی

گروه صنایع غذایی: دوشنبه 94/11/26 با حضور دکتر دارایی

نکته مهم:

لطفا  در تاریخ  اعلام شده مراجعه فرماید در روزهای دیگر به دلیل عدم حضور مدیر گروه مربوطه حذف و اضافه انجام نمی شود 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند