بازگشت به صفحه کامل

امتحانات پایان نیمسال 3982 بصورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.

امتحانات پایان نیمسال 3982 بصورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.


بر اساس تصمیم شورای دانشگاه بوعلی سینا تمامی امتحانات تئوری در پایان نیمسال 3982 از تاریخ 14 لغایت 29 تیر بصورت مجازی و غیر حضوری برگزار خواهد شد.

 

درخصوص نحوه و زمانبندی برگزاری امتحانات عملی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

دانشجویان مطالب درسی دروس مربوطه که توسط اساتید بارگذاری شده است را میتوانند از طریق سامانه درس افزار به آدرس http://cw.basu.ac.ir/  دریافت و مطالعه نمایند.

 

چگونگی برگزاری جلسات رفع اشکال به محض تصمیم گیری اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :