اخبار

با تصویب هیأت رییسه ، کلیه فعالیت های آموزشی و اداری دانشگاه از اول تا چهاردهم آذر ماه، به صورت دور کاری تداوم خواهد داشت.     با عنایت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و...

شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۹

اطلاعیه ها