اخبار

علی کیست؟ در نسل ابراهیم خلیل ریشه داشت. در خانه کعبه زاده شد؛ فضیلتی که نه پیش و نه پس از او، کسی در آن شریک نبود. در دامن نبوت رشد کرد. نخستین مسلمان شد؛ اولین مردی که به رسالت ایمان...

پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه ها