اخبار

قابل توجه دانشجویان متقاضی سکونت در خوابگاه که اسامی آنها در اطلاعیه قبلی بعنوان دانشجوی تایید شده و یا مشروط اعلام شده است:  دریافت اتاق و انجام ثبت نام نهایی خوابگاه همزمان با شروع...

شنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه ها