بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حذف و اضافه

اطلاعیه حذف و اضافه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان محترم جهت انجام حذف و اضافه واحدها، از تاریخ 94/7/4 فرمهای لازم را از آموزش دانشکده (آقای مهندس پیرحیاتی) دریافت نموده و پس از تکمیل و تایید مدیرگروه و استاد راهنما طبق زمانبندی زیر جهت ثبت به آموزش مراجعه نمایند

جدول زمانبندی حذف و اضافه

 رشته تاریخ
  مهندسی صنایع 94/7/11 صبح وبعدازظهر
 مهندسی صنایع 94/7/12 صبح
 مهندسی فناوری اطلاعات 94/7/12 بعد از ظهر
مهندسی صنایع غذایی 94/7/13 صبح و بعد از ظهر
مهندسی فناوری اطلاعات  94/7/14 صبح و بعد از ظهر

دانشجویان محترم توجه نمایند در صورت مراجعه به آموزش دانشکده در خارج بازه زمانی فوق، به درخواستشان جهت ثبت حذف واضافه دروس ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با آرزوی موفقیت

آموزش دانشکده فنی تویسرکان