بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تبریک کسب دو عنوان پژوهشگر برتر در میان دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا

تبریک کسب دو عنوان پژوهشگر برتر در میان دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کسب دو عنوان پژوهشگر برتر در میان دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا و پژوهشگر برتر در بین دانشگاههای شهرستان توسط آقای دکتر امیر دارائی گرمه خانی عضو هئیت علمی گروه صنایع غذایی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان را به ایشان و مجموعه اساتید و کارکنان دانشکده تبریک عرض نموده وآرزوی موفقیت در همه سطوح عالیه برای این عضو محترم هئیت علمی دارد.

کسب دو عنوان پژوهشگر برتر در میان دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا و پژوهشگر برتر در بین دانشگاههای شهرستان توسط آقای دکتر امیر دارائی گرمه خانی عضو هئیت علمی گروه صنایع غذایی دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان را به ایشان و مجموعه اساتید و کارکنان دانشکده تبریک عرض نموده وآرزوی موفقیت در همه سطوح عالیه برای این عضو محترم هئیت علمی دارد.

 

حوزه ریاست ، اساتید و کارکنان دانشکده فنی ومنابع طبیعی تویسرکان