بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جلسه هم اندیشی روسای محترم دانشکده های اقماری با مدیر محترم برنامه، بودجه و تشکیلات اداری و رئیس محترم دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

جلسه هم اندیشی روسای محترم دانشکده های اقماری با مدیر محترم برنامه، بودجه و تشکیلات اداری و رئیس محترم دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه هم اندیشی روسای محترم دانشکده های اقماری دانشگاه با مدیر محترم برنامه، بودجه و تشکیلات اداری و رئیس محترم پردیس دانشکده های اقماری دانشگاه در مورخه 96/05/03 و با حضور مدیر محترم دفتر ریاست و روابط عمومی و در محل دفتر ایشان برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی روسای محترم دانشکده های اقماری دانشگاه با مدیر محترم برنامه، بودجه و تشکیلات اداری و مشاور رئیس و رئیس پردیس دانشکده های اقماری در مورخه 3/05/96 و با حضور مدیر محترم دفتر ریاست و روابط عمومی و در محل دفتر ایشان برگزار گردید. در این جلسه مطالبی در خصوص بودجه هزینه ای، بودجه تملک دارایی های سرمایه ای، موارد قانونی و نحوه درج آیتم های هزینه ای در بودجه تفصیلی مربوطه و همچنین موافقت نامه های طرح تملک دارایی های سرمایه ای شرح داده شد و مقرر گردید روسای محترم دانشکده های اقماری ضمن مطالعه فرم 3 الف موافقتنامه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای  و فرم 5 بودجه تفصیلی  تفکیکی دانشکده های اقماری را مطالعه و بررسی نموده و نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت به دفتر مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات اداری اعلام نمایند. در پایان جلسه جناب آقای دکتر علی عربی از تشکیل چنین جلسه هایی که موجب آگاهی بخشی هرچه بیشتر می شود از جناب آقای مسعودیان مدیر محترم برنامه، بودجه و تشکیلات اداری دانشگاه و جناب آقای دکتر بنی اردلان مشاور رئیس دانشگاه و رئیس پردیس دانشکده های اقماری تقدیر نمودند.