بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

واگذاری بوفه ها و مرکز انتشارات دانشجویی

واگذاری بوفه ها و مرکز انتشارات دانشجویی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در راستای افزایش مشارکت دانشجویان در ارائه خدمات رفاهی ، بوفه ها به دانشجویان علاقمند واکذار خواهد شد.

در راستای افزایش مشارکت دانشجویان در ارائه خدمات رفاهی ، بوفه ها و مراکز انتشارات به دانشجویان علاقمند واکذار خواهد شد.متقاضیان واجد شرایط ذیل ، تقاضای خود را حداکثر تا تاریخ 97/7/10 به دفتر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده ( اتاق 306) ارائه نمایند

1-فاقد محکومیت انضباطی باشد

2- دارای تجربه و رزومه کاری مستند باشد.

3- دارای تمکن مالی و سرمایه کافی باشد.

4-دارای حسن شهرت در خوابگاه باشد.

5-در متن تقاضا اسامی حداقل دو نفر همکار دانشجو قید شود..

6-برنامه پیشنهادی ضمیمه تقاضا گردد